สารคดี 100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 23 เสด็จประพาส อังกฤษ ตอน 2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=yDQwaYEmlX8
ดู 984 ครั้ง
สารคดี 100ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 23 เสด็จประพาส ประเทศ อังกฤษ ตอน 2