สารคดีหลวงพระบาง SI.437 P1.wmv_

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Ffv-Zmwwvho
ดู 1469 ครั้ง
สารคดีเรื่อง มิติการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กับการท่องเที่ยว กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
สารคดีเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษา รายวิชา SI. 437 ทรัพยากรทางสังคม วัฒนธรรม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอขอบคุณ : Lao National Tourism Administration การท่องเที่ยวประเทศลาว
ภาพและข้อมูลบทความ จาก :
http://en.wikipedia.org/wiki/Luang_Prabang
http://www.lannatouring.com/World/lao/Luangprabang/Sabaidee-Luangprabang.htm
http://www.oceansmile.com/Lao/Phusi.htm
คลิปวีดิโอประกอบจาก YouTube By :
bestdestination
NationalGeographic
arnushawn
Fawasp
Laotian23