พิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่วัดอรุณราชวราราม ปลุกเสก2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=LkI49Ck3UjE
ดู 2180 ครั้ง
พิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่วัดอรุณราชวรารามพิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณตากสินมหาราชชาววัดอรุณชาววัดอรุณวัดอรุณราชวราราม ตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณกะฉ่อนพระเครื่อง ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอมกะฉ่อนกะฉ่อนดอทคอม กะฉ่อนพากินพาเที่ยว