รัสปูติน (Rasputin) อลัชชีโค่นบัลลังก์ Full HD

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ELb4RfFKqUQ
ดู 3014 ครั้ง
เป็นเรื่องราวของนักบวชลามกชาวรัสเซีย ผู้มีส่วนอย่างมากในการล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟ อ่านรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ที่

http://www.iseehistory.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=418790