เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงปู่เจียม วัดเทพวิสุทธาราม อ.กุดบาก จ.สกลนคร

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=LKmcN3n8i2c
ดู 2934 ครั้ง
หลวงปู่เจียม วิธิตธัมโม วัดเทพวิสุทธาราม อ.กุดบาก จ.สกลนคร
การที่พระพุทธศาสนาเจริญมาได้ ทุกวันนี้และเจริญต่อไปตราบนานเท่านานนั้น เป็นเพราะเรามีทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เปรียบเสมือนพุทธบุตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย อบรมสั่งสอนเผยแพร่ธรรมะ หากขาดพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว พระพุทธศาสนาจะไม่เจริญมาจนถึงป่านนี้ พระพุทธองค์ท่านทรงสร้างพระศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดสันติสุข ความร่มเย็นของมวลมนุษย์ พระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นทรง
คุณค่ามหาศาล ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เปรียบได้ พระภิกษุสงฆ์ คือทายาทธรรมผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ามากว่าสองพันปี เป็นผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธองค์มาเผยแพร่สู่พุทธศาสนิกชนให้รู้แจ้ง เห็นจริงของแก่นแท้ชีวิตให้ดำเนินไปตามวิถีทางที่ถูกทำนองคลองธรรม เปิดบันทึกตำนานได้ไปกราบนมัสการพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่ศาสนิกชนต่างยอมรับกันว่าท่านคือ ดอกบัวที่บานสะพรั่งสีสันเจิดจ้าน่าเคารพบูชายิ่งนัก นั่นก็คือ หลวงปู่เจียม วิธิตธัมโม แห่งวัดเทพวิสุทธาราม จ.สกลนคร

ติดตามรายการ"เปิดบันทึกตำนาน"ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble