สารคดี 100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 1 ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=RhNZ2dlybnw
ดู 1217 ครั้ง
สารคดี ชุด 100 ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ตอนที่ 1 ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ประพาสยุโรปครั้งที่ 2
เป็นครั้งไกลบ้าน
อยากให้ทุกคนได้ชม เพื่อการศึกษา และได้รับความบันเทิง เท่านั้น