พิธีไหว้ครูวัดบางแวก (ฝ่ายสงฆ์)/3

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=31UBNgUDvEU
ดู 742 ครั้ง
วิดีโอที่สร้างด้วยแอ็พ Socialcam: http://socialcam.com